Stypendia Fundacji DNT

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz pozostałe informacje dotyczące osób ubiegających się o stypendium można znaleźć na stornie Fundacji www.dzielo.pl 

KOORDYNATOR DIECEZJALNY 
DS. PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH 
FUNDACJI “DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski tel. 513-238-291 email. jaroslaw.kwiatkowski@dzielo.pl 

KOORDYNATOR DIECEZJALNY 
DS. FORMACJI STYPENDYSTÓW 
FUNDACJI “DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” 

ks. Kamil Kozakowski  tel. 692-028-324 email. kamil.kozakowski@dzielo.pl 

KOORDYNATOR DIECEZJALNY 
DS. ORGANZACJI DNIA PAPIESKIEGO 

ks. Andrzej Janicki