WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
ks. Marek Wilczewski

SEKRETARIAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
s. Dominika Dudzik CSP – kierownik sekretariatu
DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUKI RELIGII
s. Dominika Dudzik CSP
ks. Andrzej Krasiński
ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski
ks. Marek Wilczewski
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

KONSULTANCI I DORADCY METODYCZNI DS. KATECHEZY I ICH DYŻURY METODYCZNE

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 33
06-400 Ciechanów
tel. 023/673 49 71;  tel./fax 023/672 40 31   lub   023/673 23 61
http://www.ciechanow.mscdn.edu.pl/

• ks. Zbigniew Olszewski – konsultant

zbigniew.olszewski@mscdn.edu.pl
– MSCDN, pokój nr 13 – poniedziałek w godz. 9.00-13.00

• p. Marzena Sadowska – konsultant

marzena.sadowska@mscdn.edu.pl
– MSCDN, pokój nr 13 – środa  w godz. 9.00-13.00

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Płocku

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 024/366 53 66   do   68; tel./fax 024/366 53 69
http://www.plock.mscdn.edu.pl/

• p. Elżbieta Brzeska- Walczak – konsultant;

elzbieta.brzeskawalczak@mscdn.edu.pl
– MSCDN, pokój nr 205

środa w godz. 8.00-16.30 i piątek w godz. 14.45-16.00

• p. Ewa Bembenista – doradca
etaia@op.pl
– MSCDN, pokój 103

środa w godz. 11.00-18.00.
– Gimnazjum nr 6, ul. Jachowicza 20, tel. 024/262 72 20

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056/683 43 10

• p. Iwona Kamińska – doradca
iwo_nkak@interia.pl

– Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37, sala nr 33 – pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz. 14.30-15.30, tel. 056/683-54-69.

EKSPERCI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

p. Ewa Bembenista
p. Elżbieta Brzeska-Walczak
ks. Ryszard Czekalski
p. Ewa Jancewicz
ks. Tomasz Kadziński
p. Iwona Kamińska
p. Aldona Krajewska
ks. Andrzej Krasiński
ks. Zbigniew Olszewski
p. Marzena Sadowska
DIECEZJALNI DUSZPASTERZE NAUCZYCIELI
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
ks. Włodzimierz Piętka

KOORDYNATOR DIECEZJALNY
DS. PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH
FUNDACJI “DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski

telefon:
(024) 268-04-62

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl