REKOLEKCJE

Zgłoszenia na wybrany przez Katechetów termin rekolekcji w roku szkolnym 2020/2021 należy dokonać na stronie do końca września br.

Potwierdzeniem udziału w rekolekcjach jest wpłata zaliczki na konto wydziału Katechetycznego (podane na koniec rejestracji i w przesłanej wiadomości e-mail).

Zgodnie z XLIII Synodem Diecezji Płockiej katechetów obowiązuje coroczny udział w wybranej formie rekolekcji zamkniętych, a co najmniej raz na dwa lata udział w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny.

W przypadku uzasadnionych obaw związanych z pandemią COVID19 prosimy o kontakt z Wydziałem Katechetycznym.